Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

KLINIKA ENDOKRYNOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY
Katedra Pediatrii, Wydział Lekarski, Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk


Sekretariat Szkoły

Agnieszka Kądziołka, tel. 12 333 90 39
e-mail: endodim@cm-uj.krakow.pl, endoszkola@cm-uj.krakow.pl


Biuro Organizacyjne

Symposium Cracoviense
ul. Rakowicka 1/14
31-511 Kraków
tel. 12 422 76 00, kom. 603 845 108
www.pteidd2023.symposium.pl, www.symposium.pl


Zofia Cześnikiewicz
e-mail: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl

Dominika Growiec
e-mail: dominika.growiec@symposium.pl

Małgorzata Małek
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl


 
Sponsor strategiczny

 
Sponsorzy główni


 \
Sponsorzy

 
Patroni Medialni