I Komunikat VIII Szkoły

Termin VIII Szkoły Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej

29-31 maj 2023 r.

Miejsce obrad VIII Szkoły PTEiDD

Vienna House Andel's Cracow
ul. Pawia 3, 31-154 Kraków
 

Uwaga:

Konferencja naukowa VIII Szkoła Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej odbędzie się tylko w formie stacjonarnej. Organizatorzy nie przewidują dostępu online do nagrań z przebiegu konferencji.

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają dostęp do elektronicznej wersji streszczeń oraz skróconych prezentacji, przygotowanych przez prelegentów. Link do strony z dostępem do materiałów oraz spersonalizowane dane do logowania zostaną przesłane do wszystkich zarejestrowanych uczestników przed rozpoczęciem konferencji.
 


Organizatorzy
Polskie Towarzystwo Endokrynologii DziecięcejKLINIKA ENDOKRYNOLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY
Katedra Pediatrii, Wydział Lekarski, Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
Kierownik: Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk


Sekretariat Szkoły

Agnieszka Kądziołka, tel. 12 333 90 39
e-mail: endodim@cm-uj.krakow.pl, endoszkola@cm-uj.krakow.pl
 

Biuro OrganizacyjneSymposium Cracoviense
ul. Rakowicka 1/14, 31-511 Kraków
tel. 12 422 76 00, kom. 603 845 108
www.pteidd2023.symposium.pl, www.symposium.pl

Zofia Cześnikiewicz
e-mail: zofia.czesnikiewicz@symposium.pl

Dominika Growiec
e-mail: dominika.growiec@symposium.pl

Małgorzata Małek
e-mail: malgorzata.malek@symposium.pl


Opłaty rejestracyjne

300 zł brutto - uczestnik członek PTEiDD
400 zł brutto - uczestnik bez członkowstwa w PTEIDD
200 zł brutto - pielęgniarka
200 zł bruto -  Uczestnik bez numeru prawa wykonywania zawodu (dietetyk/antropolog/psycholog/edukator/pozostałe zawody)
100 zł brutto – uczestnictwo 1 - dniowe

Opłaty można przesłać za pomocą:
  • przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
    ALIOR Bank S.A.  77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
  • płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w VIII Szkole PTEiDD przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane z systemu konferencyjnego na wskazany podczas rejestracji adres mailowy. Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 
Podczas rejestracji prosimy o uważne wypełnianie danych nabywcy do umieszczenia na fakturze.
W szczególności już w momencie zakupu musicie Państwo wskazać, czy nabywcą jest osoba fizyczna czy inny podmiot (np. firma, stowarzyszenie, uczelnia). Późniejsza zamiana danych (z danych osoby fizycznej na dane innego podmiotu) na opłaconej zaliczkowo fakturze nie będzie możliwe.
Sprostowanie omyłkowo wprowadzonych danych podatnika możliwe będzie  tylko w drodze wystawienia noty korygującej przez nabywcę  zgonie z art. 106k ustawy o VAT.

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy farmaceutyczne

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej, adres email, nr telefonu oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.


Rezygnacja

Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z opłaty rejestracyjnej do 29 marca 2023 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

Wystawa firm farmaceutycznych

W pobliżu miejsca konferencji zostanie zorganizowana wystawa firm farmaceutycznych.
Dostęp do wystawy firm farmaceutycznych tylko dla osób upoważnionych do wystawiania recept.
 

Wydarzenie towarzyszące

W dniu 30 maja (wtorek) o godz. 19.00, po zakończeniu wykładów Biuro Organizacyjne konferencji proponuje uczestnikom udział w spektaklu Balladyna w Krakowskim Teatrze Scena STU, al. Krasińskiego 16-18.

Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o zgłoszenie tego faktu w recepcji konferencji podczas rejestracji oraz wniesienie opłaty w wysokości 20 PLN za osobę.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Informacja o spektaklu:

Ponadczasowa baśń Słowackiego ożywa na scenie w zjawiskowej formie. Za sprawą pięknych kostiumów, światła i scenografii obserwujemy inspirowany ludowymi podaniami świat, w którym to, co rzeczywiste, miesza się z nadprzyrodzonym. Zmagania bohaterów z własnymi demonami i nieokiełznanymi siłami natury rozgrywają się w akompaniamencie magicznej, folkowej muzyki, która nadaje spektaklowi wyjątkowy charakter.


 
Sponsor strategiczny

 
Sponsorzy główni


 \
Sponsorzy

 
Patroni Medialni