Komitet Naukowy i Organizacyjny

Prof. dr hab. med. Jerzy B. Starzyk, Prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak
Dr hab. med. Dominika Januś
Dr hab. med. Joanna Nazim
Dr hab. med. Anna Wędrychowicz
Dr hab. med. Małgorzata Wójcik
Lek. Kamila Szeliga


 
Sponsor strategiczny

 
Sponsorzy główni


 \
Sponsorzy

 
Patroni Medialni